Bởi {0}
logo
Taizhou Yuling Electrical Appliance Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Cartridge Nóng/Đúc-Trong Nóng/Lưu Thông Nóng/Enginee Khối Nóng/Mở Cuộn Dây Nóng/Vây nóng/Dải Nóng/Sưởi Ấm Yếu Tố
Full CustomizationCustomization From SamplesCustomization From DesignsTotal Floorspace (5,000㎡)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.